XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” odbędzie się w Lublinie w dniach 21-22 marca 2020 r.

W zbiorach znajdują się artykuły, książki i materiały konferencyjne. Repozytorium CeON zapewnia możliwość udostępniania prac w sposób otwarty wszystkim naukowcom, którzy nie mają jej w swoich instytucjach.

W 2014 r. przypada 25. rocznica obalenia komunizmu, a także 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach obchodów, organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowywane są liczne wydarzenia realizowane pod wspólnym hasłem: „Nauka to wolność”.

Dnia 1 lutego 2013 rozpoczęto w Instytucie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

The Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) opens the call for proposals under the Polish Returns Programme.

Pani dr inż. Marzena Iwaniszyn i pan dr inż. Mateusz Korpyś zostali redaktorami numeru specjalnego czasopisma Energies pt. "Computational Fluid Dynamics Modelling of Fluid Flow and Heat and Mass Transfer", dotyczącego aktualnego stanu wiedzy w zakresie symulacji numerycznych przepływu płynów oraz wymiany ciepła i masy w systemach inżynierskich i naturalnych.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje zasłużonych pracowników naszego Instytutu uzyskało w ostatnim czasie tytuł profesora.

W bieżącym roku piękny jubileusz 50 lat pracy naukowej w naszym Instytucie obchodził Pan Prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski.

The technology for the utilization of methane from the ventilation air of hard coal mines in the Thermal Reversing Reactor (TFRR), developed at the Institute of Chemical Engineering of the Polish Academy of Sciences in Gliwice, was awarded a gold medal at the 13th International Invention and Innovation Show INTARG®2020 Online, a gold medal and a special award at the International Invention and Trade Expo 2020 Online in London, a gold medal at the Online Edition of the Innovation Week IWA 2020 in Morocco, a gold medal and a special award WIIPA at Kaohsiung Intenational Invetion & Design EXPO, KIDE 2020 in Taiwan, as well as a gold medal at the 7th International Young Inventors Award 2020 in Indonesia.

The technology for VOCs biodegradation in trickle-bed bioreactor was developed at the Institute of Chemical Engineering of the Polish Academy of Sciences in Gliwice and jointly patented with ICHEMAD-Profarb sp. z o.o. in Gliwice.

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 1 czerwca 2020 roku, przeżywszy 58 lat, zmarł Dr inż. Manfred Jaschik

Pani dr hab. inż. Anna Gancarczyk została redaktorem numeru specjalnego czasopisma Catalysts pt. "Modern Catalytic Reactor: From Active Center to Application Tests", dotyczącego aktualnego stanu wiedzy w zakresie rozwoju, optymalizacji i testowania reaktorów katalitycznych, zwłaszcza w procesach ochrony środowiska.

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 1 marca 2020 r. zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Burghardt

W przeprowadzonych wyborach wyłoniony został skład 77 Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023 r. W składzie Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN znalazło się trzech pracowników naukowych naszego Instytutu.

W 2019 roku dr inż. Agnieszka Ciemięga została uhonorowana nagrodą naukową Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za pracę doktorską dotyczącą badań nad monolitycznymi reaktorami krzemionkowymi.

W wyniku konkursu Prezes PAN z dniem 1 października 2019 r. powołał Pana dr. inż. Manfreda Jaschika na Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, na okres czteroletniej kadencji, do dnia 30 września 2023 r.

Uroczystości pogrzebowe Profesora Krzysztofa Warmuzińskiego odbędą się w dniu 7 czerwca o godz. 13 na Cmentarzu Centralnym w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 czerwca 2019 roku, przeżywszy 71 lat, zmarł Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński.

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 5 marca 2019 roku, przeżywszy 88 lat, zmarł Prof. dr hab. inż. Roman Krupiczka.

18 marca 2019 r. w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2018.

You are here: Home News