Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową o wieloletniej tradycji, założoną w 1958 roku z inicjatywy jednego z twórców polskiej inżynierii procesowej, Profesora Tadeusza Hoblera. Prowadzone w Instytucie badania, zarówno podstawowe jak i aplikacyjne, obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących nowoczesnych technik separacji gazów i cieczy, biotechnologii, inżynierii i preparatyki nanomateriałów oraz inżynierii reaktorów chemicznych.

slajd02 slajd03 slajd05 slajd06 slajd07 slajd08 slajd09 slajd10 slajd11 slajd12

Aktualności

Zapraszamy na seminarium

Opis morfologii oraz wyznaczenie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Doktorant: mgr inż. Marcin Piątek

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Anna Gancarczyk

Termin: 23-11-2020, godz. 9:30

Konkursy na projekty badawcze

Jesteś tutaj: Home