Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową o wieloletniej tradycji, założoną w 1958 roku z inicjatywy jednego z twórców polskiej inżynierii procesowej, Profesora Tadeusza Hoblera. Prowadzone w Instytucie badania, zarówno podstawowe jak i aplikacyjne, obejmują szeroki zakres zagadnień dotyczących nowoczesnych technik separacji gazów i cieczy, biotechnologii, inżynierii i preparatyki nanomateriałów oraz inżynierii reaktorów chemicznych.

slajd02 slajd03 slajd05 slajd06 slajd07 slajd08 slajd09 slajd10 slajd11 slajd12

Aktualności

Zapraszamy na seminarium

Wpływ integracji termicznej na energochłonność procesu usuwania CO2 ze spalin kotłowych

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Doktorant: mgr inż. Adam Tatarczuk

Promotor: dr hab. inż. Marek Tańczyk

Promotor pomocniczy: dr inż. Lucyna Więcław-Solny

Termin: 6-12-2021, godz. 11:00

Jesteś tutaj: Home