Aktualności: IICh PAN

Komisja ds. Konkursu, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu Inzynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, z dnia 16.12.2015 ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN do 30 września 2015 r. pracownicy naukowi powinni złożyć w sekretariacie wypełniony „Arkusz oceny pracownika”.

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

13 kwietnia w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2014.

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN 5 czerwca i 31 grudnia są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy w 2015 r.

Zarządzenie Dyrektora IICh PAN w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

Na pisemny wniosek co najmniej 10%o zatrudnionych pracodawca organizuje wybory do rady pracownikow.

Jesteś tutaj: Home Aktualności Instytut