Współpraca państw V4-Japonia

Zakres tematyki konkursu:

Materials for extreme environments

Multiphase alloys for application in extreme conditions (high temperatures, radioactive environments, aggressive media, etc.), as thermal barriers and ultrahard coatings.

Materials for electronics and energy harvesting

Microelectronics, photovoltaics, thermoelectrics, laser technologies.

Lightweight construction materials

Light construction materials for machine engineering (foam aluminum, composites with a metallic matrix, nanostructured materials, metastable metallic alloys, etc.).

Zakres wsparcia:

  • Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
  • Badania przemysłowe
  • Prace rozwojowe

Wnioskodawcy:

  • Jednostki naukowe
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

Nabór wniosków do 10.04.2015 r., godz. 10:00 CET (godz. 19:00 czasu japońskiego)

Jesteś tutaj: Home Aktualności Konkursy na projekty badawcze Współpraca państw V4-Japonia