Granty dla doświadczonych naukowców

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców. O granty mogą starać się doświadczeni naukowcy z dowolnego kraju świata o uznanym dorobku naukowym. Instytucja, w której projekt będzie realizowany, powinna być w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont 2020. Wnioski można składać do 2.06.2015 r.

Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html

Jesteś tutaj: Home Aktualności Konkursy na projekty badawcze Granty dla doświadczonych naukowców