Aktualności

Komisja konkursowa, powołana zarządzeniem Dyrektora Instytutu, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta - pracownika naukowego w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN do 30 września 2015 r. pracownicy naukowi powinni złożyć w sekretariacie wypełniony „Arkusz oceny pracownika”.

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach.

13 kwietnia w sali seminaryjnej odbędzie się sesja sprawozdawcza z działalności placówki w roku 2014.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców. O granty mogą starać się doświadczeni naukowcy z dowolnego kraju świata o uznanym dorobku naukowym.

16 marca rozpoczął się nabór wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATA

Jeszcze do 10 kwietnia można składać wnioski na współpracę z japońskimi przedsiębiorstwami i instytucjami naukowo-badawczymi

Zarządzeniem Dyrektora IICh PAN 5 czerwca i 31 grudnia są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy w 2015 r.

W zbiorach znajdują się artykuły, książki i materiały konferencyjne. Repozytorium CeON zapewnia możliwość udostępniania prac w sposób otwarty wszystkim naukowcom, którzy nie mają jej w swoich instytucjach.

15 grudnia 2014 roku Narodowe Centrum Nauki planuje ogłoszenie trzech konkursów na projekty badawcze: FUGA 4, SYMFONIA 3, ETIUDA 3.

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora.
Termin składania wniosków: 15 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Dyrektora IICh PAN w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku

W 2014 r. przypada 25. rocznica obalenia komunizmu, a także 10. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach obchodów, organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przygotowywane są liczne wydarzenia realizowane pod wspólnym hasłem: „Nauka to wolność”.

Dnia 1 lutego 2013 rozpoczęto w Instytucie realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Na pisemny wniosek co najmniej 10%o zatrudnionych pracodawca organizuje wybory do rady pracownikow.

Jesteś tutaj: Home Aktualności