Zespół katalitycznych reaktorów strukturalnych

Kierownik: dr hab. inż. Anna Gancarczyk
Pracownicy

Opis

/w opracowaniu/

Posiadana specjalistyczna aparatura badawcza
  • Instalacja dopalania VOC i redukcji NOx przy zastosowaniu strukturalnego reaktora katalitycznego
  • Stanowisko laboratoryjne do badań oporów przepływu i transportu ciepła nośników katalizatorów
  • Reaktor wielofazowy do badań parametrów hydrodynamicznych i transportu masy
  • Analizator składu gazów DX 4000 typu FT-IR (GASMET)
  • Oprogramowanie LabWindows/LabView
Udział w sieciach naukowych i innych organizacjach badawczych

/w opracowaniu/

Znaczące osiągnięcia

Dr inż. Marzena Iwaniszyn – Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych uczonych START-2014

Projekty

Publikacje

 
Jesteś tutaj: Home Pracownie Zespół katalitycznych reaktorów strukturalnych