Innowacyjna Gospodarka (POIG) (UDA-POIG.01.03.02-24-044/11-00)

Czas trwania: 2013 - 2015
Opis

W latach 2013 – 2015 wykonywany będzie Projekt Nr UDA-POIG.01.03.02-24-044/11-00: „Zagraniczna ochrona patentowa do krajowego zgłoszenia patentowego P-394701 na „Sposób utylizacji niskostężonych mieszanek: składnik palny – powietrze ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego sposobu”” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1, Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Cele

W ramach tego projektu przewidziane jest rozszerzenie ochrony patentowej krajowego zgłoszenia patentowego powstałego w IICh PAN wynalazku na wybrane kraje zagraniczne, które mogą być zainteresowane zastosowaniem objętej zgłoszeniem technologii utylizacji metanu zawartego w gazach wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego. Przewidywane rozszerzenie ochrony obejmie: USA, Kanadę, Australię, Chiny, Rosję i Ukrainę.

Jesteś tutaj: Home Projekty Innowacyjna Gospodarka (POIG) (UDA-POIG.01.03.02-24-044/11-00)