Przygotowanie zgłoszenia wynalazku pod roboczym tytułem: Urządzenie rewersyjne do spalania nisko stężonych mieszanek: składnik palny  powietrze, zwłaszcza do spalania metanu z górniczego powietrza wentylacyjnego i sposób utylizacji energii w (Patent Plus -42/PMPP/U/6-03.10/E-86/2010)

Czas trwania: 2010 - 2013
Opis

Przygotowanie zgłoszenia wynalazku pod roboczym tytułem: „Urządzenie rewersyjne do spalania nisko stężonych mieszanek: składnik palny – powietrze, zwłaszcza do spalania metanu z górniczego powietrza wentylacyjnego i sposób utylizacji energii w tym urządzeniu” oraz wsparcie komercjalizacji wynalazku.

Cele

rojekt obejmuje część działań związanych z krajową i zagraniczną ochroną patentową wynalazku dokonanego w ramach projektu badawczego rozwojowego Nr R14 020 02, a w szczególności: ­- Badania stanu techniki i czystości patentowej oraz sporządzenie opisu patentowego w języku polskim. ­- Zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP. ­- Sporządzenie międzynarodowego opisu patentowego w języku angielskim. ­- Rejestracja PCT (Patent Cooperation treaty) w WIPO w Genewie. ­- Promocja wynalazku oraz działania w kierunku jego komercjalizacji.

Jesteś tutaj: Home Projekty Przygotowanie zgłoszenia wynalazku pod roboczym tytułem: Urządzenie rewersyjne do spalania nisko stężonych mieszanek: składnik palny  powietrze, zwłaszcza do spalania metanu z górniczego powietrza wentylacyjnego i sposób utylizacji energii w (Patent Plu