Opis procesu homogenicznego spalania nisko stężonych mieszanin powietrze-metan w wypełnieniu monolitycznym i ocena jego przydatności do modelowania reaktorów rewersyjnych. (N N209 436439)

Czas trwania: 2010 - 2012
Opis

Celem projektu jest uwiarygodnione eksperymentalnie opracowanie metod obliczeniowych, służących projektowaniu i optymalizacji reaktorów termicznego, rewersyjnego spalania metanu. Ogromne ilości tego gazu wraz z powietrzem uwalniane są z szybów wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego do atmosfery. Pomimo niskiej zawartości metanu w powietrzu wentylacyjnym, taka mieszanina stanowi cenne paliwo, którego spalanie połączone z utylizacją ciepła reakcji, stanowi ważne zagadnienie dla przemysłu wydobywczego. Wynikiem pracy ma być globalny opis kinetyczny takiego spalania, pozwalający na projektowanie i optymalizację rzeczywistych urządzeń rewersyjnych, w których zachodzi spalanie pseudo-homogeniczne.

Cele

***

Jesteś tutaj: Home Projekty Opis procesu homogenicznego spalania nisko stężonych mieszanin powietrze-metan w wypełnieniu monolitycznym i ocena jego przydatności do modelowania reaktorów rewersyjnych. (N N209 436439)