Modelowanie i optymalizacja zintegrowanego procesu kondensacja niskotemperaturowa - adsorpcja. (N N209 345937)

Czas trwania: 2009 - 2011
Opis

Istotą projektu będzie opracowanie modelu matematycznego procesu i jego adaptacja do celów optymalizacyjnych umożliwiająca racjonalny dobór wielkości aparatury i arametrów prowadzenia procesu. W szczególności określenie temperatury kondensacji do której należy prowadzić proces kondensacji. Porównanie wyników obliczeń z dostępnymi danymi literaturowymi umożliwi ocenę wpływu powstającej mgły par organicznych w kondensatorze na sprawność zintegrowanego procesu kondensacja niskotemperaturowa - adsorpcja. Opracowany w projekcie program obliczeniowy umożliwi dobór optymalnych parametrów procesu dla ealizacji postawionego zadania technologicznego.

Cele

Celem projektu jest analiza procesu oczyszczania powietrza z lotnych substancji organicznych, głównie alkoholi i estrów, w zintegrowanym procesie kondensacji niskotemperaturowej i adsorpcji w aspekcie modelowania i optymalizacji.

Jesteś tutaj: Home Projekty Modelowanie i optymalizacja zintegrowanego procesu kondensacja niskotemperaturowa - adsorpcja. (N N209 345937)