Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: badania katalizatora, zjawisk transportu i kinetyki reakcji (NCN – Etiuda 2, Nr 2014/12/T/ST8/00674)

Czas trwania: 2014 - 2016
Opis

Wykorzystanie pian metalowych jako nośników katalizatora jest nowoczesnym podejściem w ochronie środowiska. W literaturze brakuje ujednoliconego opisu właściwości transportowych pian, nie ma także zgody co do zasadniczego mechanizmu przepływu płynów przez piany stałe. Zadaniem badawczym z zakresu inżynierii chemicznej jest doświadczalne wyznaczenie współczynników wnikania ciepła i masy oraz oporów przepływu fazy gazowej przez piany metalowe. Na podstawie badań doświadczalnych kinetyki reakcji katalitycznej oraz współczynników transportowych pian zostanie opracowany uniwersalny model reaktora z wypełnieniem katalitycznym na podłożu pian stałych. Sformułowany model reaktora zostanie zweryfikowany poprzez eksperymenty selektywnej redukcji tlenków azotu amoniakiem wykonane w większej skali laboratoryjnej.

Cele

W projekcie prowadzone są badania reaktora katalitycznego z wypełnieniem strukturalnym wykonanym z pian metalowych, na których osadzono katalizator do selektywnej redukcji tlenków azotu (SCR). Celem perspektywicznym jest zastosowanie opracowanego reaktora do instalacji oczyszczania spalin z silników zasilanych biogazem.

Jesteś tutaj: Home Projekty Reaktor strukturalny do selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu: badania katalizatora, zjawisk transportu i kinetyki reakcji (NCN – Etiuda 2, Nr 2014/12/T/ST8/00674)