Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych (NN 209 438639)

Czas trwania: 2010 - 2014
Opis

Projekt skupia się na katalitycznym procesie usuwania spalin z turbin biogazowych. Podejście do problemu jest interdyscyplinarne i popularyzuje nową dyscyplinę - inżynierią molekularną katalizatorów. Reaktory strukturalne to pomysł na powiększanie skali procesów chemicznych. Wykorzystanie tego typu reaktorów w różnych procesach uzależnione jest od rozwoju nowych, aktywnych katalizatorów, które sprostałyby zwiększonym właściwościom transportowym.

Cele

W celu optymalizacji struktury i składu materiału nanokompozytowego poszukuje się korelacji pomiędzy transportem masy, składem, strukturą oraz aktywnością katalizatora. Opracowywane obecnie metody spektroskopii in situ i operando pozwolą zbadać procesy zachodzące w ziarnie katalizatora na poziomie molekularnym oraz ustalić podstawowe zależności pomiędzy strukturą i właściwościami katalizatora.

Jesteś tutaj: Home Projekty Nanokompozytowy strukturalny katalizator do usuwania tlenków azotu z turbin biogazowych (NN 209 438639)