Badania kinetyki reakcji biodegradacji lotnych związków organicznych na przykładzie octanu winylu

A. Gąszczak, E. Szczyrba, G. Bartelmus
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1, 41-42 (2010)
Abstrakt

Celem pracy były badania kinetyki mikrobiologicznego rozkładu octanu winylu za pomocą bakterii Pseudomonas fluorescens PCM 2123. Badania przeprowadzono w reaktorze okresowym dla różnych początkowych stężeń substratu wzrostowego oraz w chcmostacic dla różnego stężenia octanu winylu w dozowanej pożywce. Zgromadzona baza danych eksperymentalnych umożliwiła określenie stałych równania kinetycznego (równanie Andrewsd) oraz współczynnika wydajności biomasy.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Badania kinetyki reakcji biodegradacji lotnych związków organicznych na przykładzie octanu winylu