Synteza glutaranu dicykloheksylowego w obecności kwasu siarkowego i bez dodatku katalizatora

M.Grzesik, J.Skrzypek, T.Witczak, M.Kulawska, M.Madej-Lachowska
Przem. Chem., 91/11, 2225 (2012)
Abstrakt

***

Jesteś tutaj: Home Publikacje Synteza glutaranu dicykloheksylowego w obecności kwasu siarkowego i bez dodatku katalizatora