Koncepcja wydzielania ditlenku węgla ze spalin w procesie hybrydowym

K. Warmuziński, M. Tańczyk, M. Jaschik, A. Janusz-Cygan
Polityka Energetyczna, 14, 427-439 (2011)
Abstrakt

Jedną z dróg ograniczania emisji ditlenku węgla jest usuwanie go ze strumieni gazów odlotowych. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję wydzielania CO2 ze spalin w procesie hybrydowym, łączącym adsorpcję zmiennociśnieniową (PSA) i separację membranową. W szczególności omówiono podstawowe założenia obu węzłów separacji, sformułowane na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz wyników własnych badań doświadczalnych i symulacji numerycznych. Stwierdzono, że w proponowanym układzie możliwy będzie prawie 100% odzysk ditlenku węgla w strumieniu gazu o stężeniu CO2 wynoszącym powyżej 95 % z mieszaniny zawierającej 13,3 % CO2 i 86,7 % N2. W oparciu o przedstawioną w tej pracy koncepcję wydzielania ditlenku węgla ze spalin budowana jest w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach instalacja demonstracyjna oraz opracowywany jest symulator numeryczny procesu hybrydowego.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Koncepcja wydzielania ditlenku węgla ze spalin w procesie hybrydowym