Wpływ konwekcji komórkowej na szybkość absorpcji ditlenku węgla w roztworach amin

K. Warmuziński, M. Tańczyk
Przem. Chem., 91(7), 1442-1444 (2012)
Abstrakt

Przedstawiono wyniki doświadczalnych i teoretycznych prac wykonanych w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN i dotyczących wpływu konwekcji komórkowej na szybkość absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach monoetanoloaminy i dietanoloaminy. Badania laboratoryjne prowadzono zarówno w kolumnie o ścianach zraszanych, jak i w absorberze wypełnionym pierścieniami Raschiga, proponując korelacje empiryczne opisujące przyspieszenie procesu przez towarzyszącą mu konwekcję komórkową. Opis teoretyczny oparto na zlinearyzowanej teorii stabilności, uzyskując narzędzie jakościowej oceny wpływu istotnych zmiennych na szybkość chemisorpcji.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Wpływ konwekcji komórkowej na szybkość absorpcji ditlenku węgla w roztworach amin