Właściwości separacyjne membran w reaktorach membranowych do konwersji CO z jednoczesnym wydzielaniem wodoru

K. Gosiewski, M. Tańczyk
Przemysł Chemiczny, 91 (12), 2419-2421 (2012)
Abstrakt

Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesu konwersji CO parą wodną w reaktorze membranowym z jednoczesną separacją wodoru. Stwierdzono, że niezależnie od właściwości rozdzielczych membrany stopień przemiany CO w takim reaktorze przekracza 90% i jest wyższy niż w przypadku dwustopniowego reaktora konwencjonalnego zasilanego gazem z gazyfikacji węgla, o podwyższonym stężeniu CO. Stwierdzono także, że sprawność odzysku wodoru przy wykorzystaniu dostępnych obecnie membran palladowych jest niska i nie przekracza 35%. Jej zwiększenie wymaga opracowania membran o znacznie większej przepuszczalności dla wodoru.

Jesteś tutaj: Home Publikacje Właściwości separacyjne membran w reaktorach membranowych do konwersji CO z jednoczesnym wydzielaniem wodoru