Opis morfologii oraz wyznaczanie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

Speaker: mgr inż. Marcin Piątek

Tutor: dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Date: will be held at a later date

Hour: ---

Language: Polish