Produkcja metanolu z ditlenku węgla i wodoru na modyfikowanych katalizatorach Cu/ZnZr

Speaker: mgr inż. Lukasz Hamryszak

Tutor: dr hab. inż. Maria Madej-Lachowska

Date: 12-02-2018

Hour: 9:30

Language: Polish