Opis morfologii oraz wyznaczenie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

Public defense of the doctoral dissertation

Speaker: mgr inż. Marcin Piątek

Tutor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Auxiliary tutor: dr hab. inż. Anna Gancarczyk

Date: 23-11-2020

Hour: 9:30

Language: Polish

More information