Sympozjum "Reaktory 2018"

Materiały konferencyjne

  • Prace mogą być prezentowane w formie referatów lub plakatów. Przynajmniej jeden z autorów pracy musi wziąć udział w Sympozjum.
  • Skróty pracy (1-2 strony) wydane zostaną w formie cyfrowej.
  • Pełne teksty prac (10 stron) zostaną opublikowane w periodyku „Prace Naukowe IICh PAN”  znajdującym się na liście B czasopism MNiSW (5 punktów), a wybrane przez Komitet Naukowy Sympozjum opracowania zostaną opublikowane w czasopiśmie "Chemical and Process Engeneering".
  • Prace powinny być przygotowane zgodnie z szablonem:

Instrukcja dla autorów

Jesteś tutaj: Home Materiały konferencyjne