Polityka antykorupcyjna

Materiały CBA

Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy zamówieniach publicznych

Krajowe strategie antykorupcyjne

Wskazówki antykorupcyjne dla przedsiębiorców

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Zagadnienia etyczne

Kodeks etyki pracownika naukowego (PAN)

Rzetelność w badaniach naukowych (MNiSW)

Rzetelność w badaniach naukowych (NCN)

Szkolenia antykorupcyjne

Szkolenia antykorupcyjne CBA