Kinetyka mikrobiologicznego rozkładu wybranych lotnych związków organicznych

mgr inż. Agnieszka Gąszczak

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1: Dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia

Recenzja 2: Prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek

Streszczenie w języku polskim

English summary