Opis morfologii oraz wyznaczenie współczynników transportu pędu, ciepła i masy dla pian stałych

mgr inż. Marcin Piątek

Ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1: Dr hab. inż. Robert Grzywacz

Recenzja 1: Prof. dr hab. inż. Andrzej Gierczycki

Streszczenie w języku polskim

English summary