Sympozjum "Reaktory 2018"

Tematyka sympozjum

  • Inżynieria reaktorów chemicznych
  • Przenoszenie pędu, ciepła i masy w procesach z udziałem reakcji chemicznych / biochemicznych
  • Modelowanie i optymalizacja reaktorów dla procesów chemicznych i ochrony środowiska
  • Procesy zintegrowane
  • Nowoczesne technologie w katalizie chemicznej / biochemicznej (nanokataliza, mikroreaktory i reaktory strukturalne)
  • Zagadnienia bezpieczeństwa, sterowania i kontroli procesów prowadzonych w reaktorach chemicznych

Program szczegółowy sympozjum

Komunikat nr 2: Informacja dla uczestników i prelegentów

Jesteś tutaj: Home Tematyka sympozjum